2014-12-27 13:34 #0 av: VildaVittra

Hur många barfar sina portugisiska vattenhund?